Jaza sehemu husika kuagiza unachokitaka

Suti (Suruali na Koti ) = Tsh. 150,000/-

Isiyo Kizibao

Suti (Suruali,Koti na Kizibao) = Tsh. 180,000/-

Yenye Kizibao

Suti za Watoto = Tsh. 100,000/-

Mashati -Tsh. 35,000

Viatu:

            Moccasin -Tsh. 130,000/-

            Travolta   - Tsh. 150,000/-

            Simple     - Tsh. 100,000/-

            Sandals   - Tsh.  35,000/-